Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana ugovaranja transakcija u ime i za račun imovine za isplatu dokupljenih mirovina

Novčanom kaznom od 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za dokup mirovine ako ne udovolji obvezi izvješćivanja Agencije prema čl. 31. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine.

U čl. 31. Zakona navodi se:

"Društvu za dokup mirovine je zabranjeno ugovaranje transakcija u ime i za račun imovine za isplatu dokupljenih mirovina s članovima uprave ili nadzornog odbora društva za dokup mirovine.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!