Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana ulaganja imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda u udjele otvorenog investicijskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz čl. 13. st. 1. t. 1. podt. c)  Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje; Zakona), postupi protivno odredbama čl. 50. st. 3. Zakona.
U čl. 50. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!