Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana uporabe ribolovnog alata i opreme (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako upotrebljava ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni, u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana uporabe, u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana uporabe i/ili na nedozvoljen način protivno čl. 25. st. 2. Zakona o morskom ribarstvu.
U čl. 25. st. 2. Zakona navodi se:
"Zabranjeno je upotrebljavati:
– ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: