Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana uračunavanja određenih stavki u izračun jamstvenog kapitala (elektronički novac)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj institucija za elektronički novac ako pri izračunu jamstvenoga kapitala postupi protivno čl. 43. st. 10. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 43. st. 10. Zakona navodi se:

"Institucija za elektronički novac ne smije u izračun jamstvenoga kapitala uračunavati stavke koje se uključuju u izračun drugoga propisanoga jamstvenog kapitala:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: