Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana zasnivanja radnog odnosa u dječjem vrtiću za određene osobe (predškolski odgoj i obrazovanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj dječji vrtić ako postupa protivno odredbama čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U čl. 25. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!