Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zaduživanje i davanje jamstva (proračun)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se, nakon uređenja međusobnih imovinskopravnih odnosa, zaduži i daje jamstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je, na dan 31. prosinca godine kada je prestala djelovati prijašnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prekoračila granicu za zaduživanje i davanje jamstava prema odredbama čl. 88. Zakona o proračunu suprotno čl. 92. st. 2. Zakona.

U čl. 92. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: