Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zahtjev za izdavanje certifikata (plin)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj energetski subjekt Plinacro d.o.o., Zagreb ako ne podnese zahtjev za izdavanje certifikata, sukladno čl. 108. st. 2. Zakona o tržištu plina.

U čl. 108. st. 2. Zakona navodi se:

"Energetski subjekt Plinacro d.o.o., Zagreb dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata iz članka 24. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

U čl. 24. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: