Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (elektronički novac)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stekne dionice, odnosno poslovne udjele institucije za elektronički novac u iznosu koji je jednak ili veći od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno glasačkim pravima te institucije protivno čl. 20. st. 1. ili 2. Zakona o elektroničkom novcu (dalje; Zakona) ili ako ne postupi u skladu s čl. 20. st. 5. Zakona.

U čl. 20. st. 1., 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: