Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zahtjevi sustava vigilancije (veterinarsko-medicinski proizvodi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupa protivno odredbama čl. 81.f Zakona o  vetreinarsko-medicinskim proizvodima.

U čl. 81.f Zakona navodi se:

"Pravne ili fizičke osobe iz članka 81.a stavka 1. i članka 81.c stavka 1. ovoga Zakona moraju udovoljavati zahtjevima sustava vigilancije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!