Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Započinjanje s radom unutarnje čuvarske službe (privatna zaštita)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako je unutarnja čuvarska služba započela s radom bez propisanog odobrenja suprotno čl. 53. st.1. Zakona o privatnoj zaštiti.

U čl. 53. st. 1.  Zakona navodi se:

"Unutarnja čuvarska služba može započeti s radom na temelju odobrenja policijske uprave." 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: