Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zaštićeni registrirani nazivi (poljoprivreda)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na bilo koji način, izravno ili neizravno, komercijalno koristi zaštićeni naziv ili registriranu oznaku za proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštitom te na bilo koji drugi način dovodi potrošača u zabludu protivno odredbama čl. 13. st. 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

U čl. 13. st. 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: