Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako ne održava zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik u skladu s čl. 130. st. 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama.

U čl. 130. st. 1. i. 2. Zakona navodi se:

''Kreditna institucija dužna je održavati zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik u obliku redovnog osnovnog kapitala u visini i na način koji odredi Hrvatska narodna banka.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: