Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zatvaranje osobnih računa članova dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako u pogledu zatvaranja osobnih računa i/ili prijenosa računa člana fonda u drugi fond i/ili obustava uplata i/ili isplata iz fonda postupi protivno odredbama čl. 134. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 134. Zakona navodi se:

"Zatvaranja osobnih računa članova, uplate na osobne račune i prijenos računa člana fonda u drugi fond mogu se obustaviti odlukom mirovinskog društva:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!