Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (PDV)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako Zbirnu prijavu ne podnese ili ju ne podnese u propisanom roku ili ne iskaže sve propisane podatke sukladno čl. 88. i 89. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 88. Zakona navodi se:
"Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a mora podnijeti Zbirnu prijavu o sljedećem:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: